fbpx

Jak číst noty v houslovém a basovém klíči

8.3. 2020118279x0

Čtení not již nebude španělská vesnice

Pro úspěšné hraní na piano podle not se musíte naučit dva převody. Za prvé, vědět která nota značí jaké písmeno. Za druhé, dané písmeno být schopní nalézt na klávesnici piana. V tomto článku se věnujeme tomu prvnímu bodu, ale na konci tohoto článku Vám dám pomůcku, s kterou zvládnete i bod druhý, abyste byli schopní již hrát podle not.

>> Stáhněte si luštítko na noty ZDE <<

Not je celkem 7 – A B C D E F a G. Místo B se v české hudební nauce učí H, tak nebuďte zmateni že uvidíte H nebo B, na které nejste zvyklí. Těchto sedm not se neustále opakuje. To znamená, že po G následuje opět A.

Je potřeba si uvědomit, že notová osnova se skládá z pěti linek a čtyř mezer:

Houslovému klíči se říká „G“ klíč, podle noty, okolo které se obtáčí. To Vám napoví první notu, kterou budete schopní přečíst v houslovém klíči – G:

Basovému klíči se říká „F“ klíč. Je to proto, že dvojtečka obklopuje notu, která leží na 4. lince odzdola. Tam leží nota F. Zapamatujte si tedy první notu v basovém klíči – F:

Další notu, kterou je potřeba se naučit je nota středové „c“ neboli c1. Nachází se přesně ve středu rozsahu basového a houslového klíče, takže je v podstatě pojí dohromady. Podívejte se, jak se píše c1 v houslovém a basovém klíči:

Nota c1 je místo, které je pro oba klíče hraniční – pro houslový už začínají být noty celkem nízko, pro basový jsou už hodně vysoko. Cokoliv nad c1 je vhodné psát do houslového klíče a pod c1 do basového klíče.

Zde můžete vidět pozici noty c1 na klávesách:

Jelikož je těchto „céček“ na klávesnici spousta, prozradím Vám, že středové c najdete ve středu piana tam, kde je displej, logo nebo stojan na noty.

Nyní si pojmenujeme noty v houslovém klíči. Nejprve je však nutné pochopit, že v naší řadě not A B C D E F G se pohybujeme doprava, když noty stoupají a doleva, když noty klesají. Asi takto:

Z obrázku vidíte, že písmenka – noty se neustále v této řadě opakují (za notou g je opět a apod.). Právě proto, že se řada neustále opakuje, je potřeba rozlišit každé opakování jinak, aby bylo jasné, které „c“ např. máme namysli. Proto se zavedlo oktávové označování (oktáva je vzdálenost jednoho písmena k jeho dalšímu opakování – 8 not). Takhle vypadají jednotlivé oktávy:

Co na obrázku vidíme? Oba klíče zahrnují 2 oktávy. Zatímco houslový obsahuje oktávu jedniček a dvojek, basový klíč obsahuje oktávu malých a velkých písmen (bez čísel). Pro hlubší pochopení těchto pásem doporučuji zhlédnout toto video:

Nyní již víte vše, abychom si mohli popsat všechny noty od c1 nahoru (do houslového klíče) a dolů (do basového klíče):

V houslovém klíči noty stoupají, takže v abecedě jdeme doprava. V basovém noty klesají, takže písmenka opisujeme ve směru doleva. Správně musíme označit i všechny čtyři oktávy.

Nyní si to zkuste sami. Vytiskněte si čistou notovou osnovu a nakreslete si řadu not v houslovém a basovém klíči se správným označením.

Jak noty hrát?

Při hraní not se vyplatí předem se naučit některé noty z paměti, říkáme jim referenční noty. Například písnička „Sedí liška pod dubem“ bude začínat na c1 a dále půjde po jedné notě nahoru. Když znám notu c1, dále již hraji podle rozdílů not. Noty co jsou vedle sebe vypadají takto:

Od c1 jde melodie po jedné nahoru až do g1, která se 3x opakuje. Takto bych četl jednodušší melodie.

Druhá varianta je, si všechny noty vyluštit. Vždy bych ale doporučil alespoň jednu notu nechat nevyplněnou, ať se noty rychleji učíte.

Takto vypadá vzdálenost not „ob jednu“. Vždy když mám dvě noty, kde ta druhá je o jednu linku nebo jednu mezeru vzdálená, nachází se o 2 noty (písmena) dále. Příklad dvou not v mezerách:

Příklad dvou not na linkách:

Při čtení not již kombinujete znalost jednotlivých not a čtení podle rozdílů (jak se hýbe melodie). V jednodušší písničkách neskáče melodie více než o dvě noty, takže budete podle těchto pravidel schopní noty číst.

Co když umím houslový klíč, ale ne basový?

Většina lidí se nejprve učí houslový klíč. Dává to smysl. Pro začátečníky se do basového klíče ani nic nezapisuje. Pokud byste chtěli pochopit, jak souvisí houslový klíč s basovým, mrkněte na toto video, kde to vysvětluji:

Basový klíč se můžete učit buď úplně nezávisle na houslovém a nebo využít převodu. Převod mezi basovým a houslovým se dělá takto: Notu v basovém klíči si představíte v houslovém o 2 noty výš a odeberete 2 oktávy (označení 2,1,malé,velké). Příklad:

Zde máte v basovém klíči notu, která je v houslovém klíči a1. Představíte si ji o 2 noty výš a je to c2. Nakonec odeberete dvě oktávy – c1 – c, a získáte malé c. V praxi to samozřejmě může probíhat mnohem rychleji, jen krátkým zamyšlením.

>> Stáhněte si luštítko na noty ZDE <<

A můžete začít hrát

Nyní již víte vše a můžete začít hrát první písničky 😉

Vyberte si písničky ve Filipově knihovně ZDE.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.